NVKH

Om de beginselen van de klassieke homeopathie te beschermen en om de kwaliteit van de homeopaat te garanderen is de Nederlandse Vereniging van Klassieke Homeopaten (NVKH) opgericht. Dit is een vereniging van professionele homeopaten die op een deskundige manier de klassiek homeopathische geneeskunst toepassen. Registratie bij de NVKH is aan strenge eisen gebonden. De aangesloten homeopaten zijn gedegen opgeleid en stellen hoge kwaliteitsnormen aan zichzelf. Patiënten van bij de NVKH aangesloten homeopaten kunnen rekenen op een onafhankelijke klachten- en tuchtrechtprocedure, mocht dat nodig zijn. De praktijk staat ook onder toezicht van het College Bescherming Persoonsgegevens. Deze organisatie ziet erop toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt, beveiligd zijn opgeslagen en dat uw privacy ook in de toekomst gewaarborgd is.

De NVKH is voor samenwerking met alle kaders binnen de gezondheidszorg, zoals huisartsen, fysiotherapeuten en verloskundigen.

Manon Bruins is bij de NVKH aangesloten onder lidnummer 02-1274.

nvkh-logo-cmykHet adres van de NVKH is:
Postbus 710
2400 AS  Alpen aan den Rijn
Telefoon: 0172-499 595
website: www.nvkh.nl