Vaccinaties

Klassieke homeopaten zijn geen principiële tegenstanders van vaccineren. Vaccinaties kunnen immers tegen schadelijke of levensbedreigende ziekten beschermen. Het is wel nodig dat er nader onderzoek komt naar de bijwerkingen van vaccinaties, de gevolgen van het combineren van diverse vaccinaties, en het opstapelen van vaccinatiehulpstoffen in het lichaam. Als kinderen gevoelig blijken te zijn voor bijwerkingen van vaccinaties kunnen deze kinderen bij hun volgende vaccinaties homeopathisch begeleid worden om die bijwerkingen zoveel mogelijk te voorkomen.

logoVoor meer informatie over vaccinaties, mogelijke bijwerkingen en behandeling hiervan kunt u telefonisch contact opnemen met de praktijk, telefoon 055-3601023. Manon Bruins is lid van het therapeutenteam van de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken.

Doelstellingen van de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken:

  • Het geven van informatie over de gevolgen van vaccinaties.
  • Een ieder in staat stellen om een reële eigen keuze te maken over het wel of niet vaccineren en tegen welke ziektes.
  • Het steunen van hen die problemen hebben gekregen door vaccinaties en het informeren over behandelingsmogelijkheden van vaccinatieschade.
  • Het steunen van hen die ervoor kiezen hun kinderen niet of gedeeltelijk te laten vaccineren. Het registreren van gezondheidsschadelijke effecten van vaccinaties, met name het vastleggen van de verhalen van ouders over de gevolgen van vaccinaties bij hun kinderen.
  • Het zoeken van alternatieven voor vaccinaties.
  • Het streven naar maatschappelijke erkenning en een goede, onafhankelijke registratie van gezondheidsschadelijke effecten van vaccinaties.