Cursus

EHBO cursus

Manon Bruins geeft regelmatig cursussen EHBO met klassieke homeopathie. De cursus wordt gehouden op vier avonden van 19:30 tot 21:30 uur. In elke bijeenkomst worden theorieblokken behandeld, maar gaat u ook zelf aan de slag met opdrachten. Elke les is er de gelegenheid om vragen te stellen en om nader in te gaan op een praktijksituatie bij u thuis.

Voorlichtingsavond vaccinaties

Op verzoek geeft Manon Bruins presentaties aan groepen over vaccinaties, mogelijke gevolgen, alternatieven en homeopathische ondersteuning bij vaccinaties. Manon Bruins is lid van het therapeutenteam van de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken. Als u belangstelling heeft voor een voorlichtingsavond kunt u contact opnemen met de praktijk, telefoon 055-3601023.

Informatieavond Homeopathie en Verloskunde

Deze informatieavonden worden georganiseerd in samenwerking met verloskundigen in de omgeving. Als er een avond gepland staat wordt hiervan melding gemaakt. Verloskundigen die interesse hebben kunnen contact opnemen met de praktijk.